דף הבית » זכויות בעבודה » זכויות נפגעי תאונות עבודה

זכויות נפגעי תאונות עבודה

תאונה המתרחשת בזמן העבודה, בגלל העבודה או בדרך אליה וממנה, נחשבת לתאונת עבודה. נפגעי תאונות עבודה זכאים לפיצויים, הטבות והקלות רבות אולם לא תמיד מכירים את כל המערכות המטפלות בעניינם ועלולים שלא לקבל את המגיע להם על פי חוק זכויות נפגעי תאונות עבודה בישראל.

ביטוח לאומי תאונות עבודה

לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי, מוגדרת תאונת עבודה כאירוע שהתרחש בזמן עבודתו ועקב עבודתו של הנפגע. משמעות הדבר היא שכדי שתאונה תיחשב תאונת עבודה, שני תנאים עיקריים צריכים להתמלא: התאנה קרתה בזמן העבודה והיא קרתה עקב העבודה. לדוגמה: נפילה מסולם, פגיעה ממכונה תעשייתית וכדומה.

גם תאונת דרכים שהתרחשה במהלך יום עבודה או בנסיעה מהבית לעבודה או מהעבודה לבית העובד, נחשבת לפי הביטוח הלאומי לתאונת עבודה.

תביעות תאונות עבודה

מה יש לבצע מייד לאחר קרות התאונה בעבודה?

  1. על הנפגע לדרוש קבלת טיפול רפואי הולם ממוסד רפואי מוכר, למשל בית חולים, קופת חולים וכדומה.
  2. יש לעדכן את הרופא במדויק בתיאור הפגיעה, הכאבים, המגבלת וכדומה לספק תיאר מלא של התאונה והאופן בה התרחשה. חשוב לוודא כי כל הפרטים שנמסרו לרופא נרשמו במלואם בדו"ח הרפואי שלו ובאופן בו תוארו.
  3. יש לקבל מהמעסיק טופס ב.ל. 250 טפס זה הוא טופס הודעה על תאונת עבודה, בו על המעסיק למלא את פרטי התאונה ולחתום עליו. במידה וסירב המעסיק לחתום על הטופס, יש לצרף מכתב הסבר על הסירוב.
  4. עם הטופס החתום הנ"ל, יש לפנות לרופא בקופת החולים. טופס זה משמש את הרופא לצורך הנפקת מסמך בשם 'תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה' והוא ישמש את הנפגע בפנייתו לביטוח הלאומי.

חוק תאונת עבודה ביטוח לאומי

הפיצויים אותם משלם המוסד לביטוח לאומי בגין תאונת עבודה כוללים תשלום בגין אובדן כושר השתכרות מייד לאחר התאונה ובהמשך, עבור נכות שנקבעת לנפגע בעקבות אותה תאונה.

לאחר שהנפגע יהיה מוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע תאונת עבודה, יהיה זכאי לקבלת פיצויים והטבות נוספים:

  • דמי פגיעה- הנפגע זכאי לקבל פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בגין אובדן כושר עבודה בתקופה שלאחר התאונה. גובה הפיצוי עומד על שבעים וחמישה אחוזים משכרו הממוצע של הנפגע בשלושה החודשים שקדמו ליום התאונה.

התשלום הוא עד לתקרה של תשעים יום ובתנאי שהיו רצופים. כלומר, במידה והנפגע שהה שבועיים בחופשת מחלה, שב לעבודתו למספר ימים ושוב קיבל חופשת מחלה, יקבל את דמי הפגיעה רק עבור התקופה הראשונה לפני ששב לעבודה.

  • גמלת נכות מעבודה- במידה ולנפגע נגרמה מגבלה, זמנית או קבועה, כתוצאה מהתאונה, באפשרותו להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי, להכיר בנכותו.

נכות קבועה של חמישה אחוזים ומטה אינה מזכה בפיצוי כספי. נכות קבועה בשיעור של חמישה ועד תשעה עשר אחוזים מזכה במענק חד פעמי ואילו נכות קבועה בגובה תשעה עשר אחוזים ומעלה, מזכה את הנפגע בקצבה חודשית.

  • גמלה או מענק מיוחדים- נפגעים שנקבעה להם דרגת נכות מעבודה בגובה של שבעים וחמישה אחוזים ומעלה זכאים לקבלת קצבה מיוחדת למימון אחזקת רכב, נסיעות, עזרה בבית וטיפול אישי.
  • שיקום מקצועי- נפגע בעבודה זכאי לקבל שיקום מקצועי מהמוסד לביטוח לאומי.
  • גמלת תלויים בנפגע בעבודה- במידה והנפגע נפטר בעקבות תאונת עבודה, זכאים שאריו לזכויות הכוללות קצבת תלויים, מענק פטירה, דמי מחייה ליתומים ועוד.

זכויות נפגעי עבודה הן רבות אולם לא כולן ידועות. פורטל בשבילך הוקם במטרה לסייע לכם במימוש זכויותיכם על הצד הטוב והיעיל ביותר ובאמצעות עורכי דין מומחים בדיני וחוקי הביטוח הלאומי. עם סיוע מקצועי ייחסך לכם זמן וכסף רב וכן עוגמת נפש עקב חוסר ידיעת החוק.

המוסד לביטוח לאומי תאונת עבודה- וועדה רפואית

נפגע בתאנת עבודה המבקש כי המוסד לביטוח לאומי יכיר בו ככזה ואף יקבע את נכותו, נדרש להתייצב בפני ועדה רפואית בה יושב לפחות רופא אחד המומחה בתחום הפגיעה של הנפגע. מטרת הוועדה היא להכיר בנפגע כנכה ולקבוע את דרגת נכותו. דרגה זו תשפיע על גובה הקצבה לה יהיה זכאי והטבות נוספות.

ניתן לערער על החלטות הוועדה הרפואית. מומלץ כי את כל ההליך ילווה עורך דין מומחה בדיני הביטוח הלאומי מאחר והחלטת הוועדה הרפואית היא קריטית להמשך חייו של הנפגע, התובע.

הכרת נפגע בתאונת עבודה מזכה את התובע גם במימון כל ההוצאות הרפואות שנגרמו לו עקב התאונה, ביניהן גם הוצאות שאינן כלולות בסל הבריאות. את הזכות הזו יממש התובע באמצעות פנייה לקופת החולים בה הוא חבר.

נפגעתם בתאונת עבודה? יש הרבה מה לעשות, טפסים שיש למלא, איסוף ותיעוד כל השתלשלות האירועים ובעיקר הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי. אל תעברו את ההליך הזה לבד מאחר והוא חיוני לעתיד הכלכלי והרפואי שלכם.

מלאו את פרטיכם בטופס הממוחשב ועורכי הדין שלנו ישמחו להעמיד לרשותכם מידע, יעוץ, ליווי וסיוע בכל הנוגע לתביעתכם בביטוח הלאומי, כולל זכויות תאונת עבודה, הכרה בנכות והתייצבות בפני הועדה הרפואית.

נגישות